Fellesskap

Me ynskjer å vere eit åpent og inkluderande fellesskap der alle føler seg sett og verdsatt. Me trur alle menneske har ein heilt unik verdi som Guds skaparverk, og vi ynskjer å skape ein inkluderande kultur der vi heidrar kvarandre og lyfter kvarandre. På den måten ærer vi og Gud, skaparen vår.

På øvingane har vi og ei kort andakt der vi deler bibelord og bøn.