Festival

Me er ein del av ei stor rørsle, og møtar jamnleg folk frå andre Soul Children-kor. Det finst ikring 300 slike kor rundt om i verda! Den største møteplassen er «The International Soul Children Festival» i Oslo Spektrum, med ikring 2000 deltagarar.